Estudis i Projectes

COESTECNIC S.L.P com a empresa especialitzada en obra civil (infraestructures viàries, urbanes i hidràuliques) i edificació, ofereix els següents serveis:

ESTUDIS I INFORMES TÈCNICS


 • Estudis de viabilitat i informatius
 • Planejament urbanístic
 • Plans de mobilitat
 • Estudi de patologies
 • Càlcul d’estructures
 • Catàleg de camins
 • Estudis de seguretat viària
 • Estudis d’impacte ambiental

PROJECTES


 • Avantprojectes i estudi d’alternatives
 • Projectes constructius
 • Projectes de manteniment
 • Projectes d’instal·lacions
 • Projectes d’activitats

< En els moments de crisis, només la imaginació és més important que el coneixement >

Albert Einstein