Project Management i Direcció d’Obres

COESTECNIC S.L.P com a empresa especialitzada en obra civil (infraestructures varies, urbanes i hidràuliques) i edificació, ofereix els següents serveis:

PROJECT MANAGEMENT I DIRECCIÓ D’OBRES


  • Auditoria de projectes
  • Direcció integral d’obres
  • Assistència tècnica
  • Control i vigilància d’obres
  • Control de qualitat
  • Control geomètric i topogràfic
  • Control d’inversió

< Els homes construïm massa murs i no suficients ponts >

Isaac Newton