Seguretat i Salut

La nostra experiència de més de 20 anys al món de la prevenció, tant en l’àmbit de l’obra civil com a l’edificació, especialment com a coordinadors de seguretat en obres de construcció, ens avala com a tècnics especialistes.

SEGURETAT I SALUT


  • Coordinacions de Seguretat i Salut en fase de projecte
  • Coordinacions de Seguretat i Salut en fase d’execució
  • Coordinacions d’activitats empresarials
  • Elaboració d’Estudis i Plans de Seguretat
  • Auditories de Prevenció
  • Estudis d’Ergonomia Industrial
  • Elaboració de Mapes de Soroll i Captació Acústica
  • Assessorament activitat preventiva i Formacions

< La llibertat i la salut s’assemblen: el seu veritable valor només es coneix quan ens falten >

Henri Becque